Bestuur

Het bestuur van onze club wordt gedragen door een team van vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de goede werking. Zij komen 2- maandelijks bijeen om de infrastructuur van de club te verbeteren, administratieve en financiële zaken te evalueren, enz... De recente groei van onze club zorgt er voor dat er op bestuursvlak recent heel wat veranderd is.

De Geelse Atletiekclub haar werking opgesplitst in een werking "atletiek" en een werking "jogging/recreanten". De doelstelling hiervan is om elk lid zo optimaal mogelijk te begeleiden. Tot 18 jaar wordt elk lid automatisch ingedeeld bij de atletiekwerking. Zij worden ingeschreven bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) en kunnen aldus deelnemen aan alle wedstrijden (meetings, veldlopen,...) die de clubs van de VAL organiseren. Deze leden krijgen ook jaarlijks een VAL nummer die ze verplicht dienen te gebruiken bij de wedstrijden.

Vanaf 18 jaar kan een lid de keuze maken tussen de atletiekwerking of de werking van recreanten en joggers. Een keuze voor het laatste impliceert dat je wordt ingeschreven bij de federatie SPORTA, die meer gericht is op stratenlopen en joggings. Deze leden krijgen geen borstnummer maar een lidkaart van de Sportafederatie.

De joggingwerking kan je bereiken via geel.ac@gmail.com.

De atletiekwerking kan je bereiken via geel.jac@gmail.com.


Het huidige algemene bestuur bestaat uit volgende leden:

Voorzitter: André Van Baelen Secretaris: Luk Van der Steen
Penningmeester: Jef Haesen  
Bestuur: Eric Sannen Bestuur: Erik H'Madoun
Bestuur: Michel Neels Bestuur: Marcella Verheyen